• 2023 – trvá         Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – II. stupeň v študijnom odbore Fyzioterapia
  • 2020-2023          Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – I. stupeň v študijnom odbore Fyzioterapia

Odborné kurzy

  • 2023                      Mäkké techniky, Masérska škola Rege
  • 2024                      SM systém, Špirálna stabilizácia chrbtice 1A + 1B,  Zamas masérska škola