• 2023 – trvá         Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – II. stupeň v študijnom odbore Fyzioterapia
  • 2020-2023          Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – I. stupeň v študijnom odbore Fyzioterapia

Odborné kurzy

  • 2023                      Kurz mäkké techniky, Masérska škola Rege