Baby Balance

Kurzy pre maminky s bábätkami už od 3 mesiacov do cca 3,5 roka. Nahlásiť sa môžete cez www.babybalancepb.sk/prihlasenie, kde si vyberiete príslušnú kategóriu. Ak sa Vám prihlásiť nedá, kurz je plný. V tom prípade, kontaktujte priamo lektorku mailom na
babybalancepb@gmail.com alebo tel. na 0904176137.
Postupne budeme pridávať nové kurzy. Už teraz sa na Vás veľmi tešíme.

Baby Balance je

pedagogický projekt, ktorý sa venuje podpore rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a ranného vzdelávania dieťaťa. Projekt rešpektuje individuálne potreby detí a dbá na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa. Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, starých rodičov, či iných rodinných príslušníkov.

Prečo práve Baby Balance?

1. Stimuluje psychomotorický a sociálno-emocionálny vývin detí
2. Uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí
3. Podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve
4. Vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu
5. Je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy

Čo Vás čaká?

1. Rozcvičky prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí
2. Tanečno – pohybové choreografie
3. Riekanky zmerané na artikuláciu a dramatický prejav
4. Základné rytmické cvičenia
5. Pohybové cvičenia zamerané na rozvoj hrubej motoriky a osvojenie správnych pohybových stereotypov
6. Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne myslenie a vnímanie detí
7. Relaxačné aktivity
8. Orientácia v priestore a pod.

Sledujte nás

© 2022 by ParkPilates. All Rights Reserved.

GDPR