• 2019- 2021          magisterské štúdium odbor fyzioterapia, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • 2015- 2018          bakalárske štúdium odbor fyzioterapia, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Pracovné skúsenosti

 • 2019 – 2020 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Fyzioterapeut
 • 2019- 2019  Renona, s.r.o., Fyzioterapeut

Odborné kurzy

 • 2021                    Mobilizácia podľa Ľudmily Mojžišovej 
 • 2021                    Diastáza – odborný fyzioseminár
 • 2021                   Pravidlá správnej rozcvičky 
 • 2019                   Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • 2019                   Cvičenie s deťmi v šatke podľa Anny Kohoutovej 
 • 2019                    Mäkké techniky (Zamas masérska škola)
 • 2019                    SM systém 1A, 1B (AF Rehab) 
 • 2019                   Kineziotaping + Lymfotaping (Zamas maséska škola)