• 2020- 2022          magisterské štúdium odbor fyzioterapia,  Prešovská univerzita 
  • 2017- 2020          bakalárske štúdium odbor fyzioterapia,  Prešovská univerzita 

Pracovné skúsenosti

  • 2020 – 2022     KRN, s.r.o.   rehabilitačná klinika Spišská Nová Ves, Fyzioterapeut

Odborné kurzy

  • 2023                    SPS špirálna stabilizácie chrbtice A+B (AF Rehab)  
  • 2023                    Diagnostika a liečba deformít chodida (AF Rehab)  
  • 2019                   Kurz tejpovania