SLOVENSKY | ENGLISH
Park Pilates
ŠtúdioNovinkyRozvrh Ponuka PartneriKontakt
 

Park Pilates

DETSKÁ JOGA S BaMuFom 

Joga s deťmi je živé, dynamické veľmi príjemné a jemné cvičenie pre deti aj rodičov. Deti jogu prijímajú prirodzene. Živé deti ukľudní a málo aktívne deti povzbudí k činnosti.

Jogové pozície cvičíme bez výdrží. Detská joga sa odlišuje od jogy pre dospelých.

Posilňuje telo, rozvíja svalový aparát, pevné držanie tela, predchádza deformácii chrbtice, dbá na vývojové fázy detí  /behanie, skákanie, lezenie, plazenie, prevaľovanie.../, prirodzene formuje úctu k svojmu telu, podporuje radosť, pohyb a prirodzenosť detí aj rodičov.

Detská joga rozvíja jemnosť vnímania, fantáziu, ladnosť pohybov, uvoľňuje napätie a stres pomocou hravých pozícií a tvárovej jogy /Face Yoga/. Tvárovú jogu deti milujú.

Joga u detí posilňuje sociálne vnímanie, učí rešpektu k sebe a k svojim kamarátom, súrodencom a rodičom. Učí umeniu relaxovania a stíšenia sa, rozvoju zmyslov /čuchu, sluchu, jemného hmatu/. Venujeme pozornosť DYCHOVÝM CVIČENIAM s pomôckami.

Cvičíme so ZÁBAVOU a ŽIVOU HROU. Sprevádzame sa príbehmi, básničkami, riekankami, zvieratkami, piesňami a s detskými  pomôckami. Detská joga je doplnená výtvarnýmhudobným a tanečným umením. Pracujeme s kresbou, farbami, vôňami / aromaterapia/, so SPEVOM, s hudobnými nástrojmi, s rytmikou a TANCOM.

Joga rozvíja dôležité znalosti v nesúťaživom prostredí a je skvelým doplnkom v súťaživých športoch.

Deti od 3-6 rokov získavajú:

  • zdravú koordináciu, rovnováhu, správne držanie tela
  • zdravé a silné telo

  • lepšie zvládanie stresových situácii

  • vedomie a citlivosť k svojmu telu

  • jemnosť, ladnosť pohybov

  • prirodzenosť relaxácie a stíšenia sa

  • zlepšenie sústredenia a vnímania

  • živú fantáziu a slovnú zásobu

  • radosť a pozitívne naladenie

lektor: Mgr. Adika Kontinová, vyškolená lektorka Metodika Cvičenia Detskej Jogy, Českou Asociáciou Detskej Jogy, Praha

ROZPIS CVIČENÍ

Rezervácie a bližšie informácie cez kontaktný formulár 
mail: adii.kontinova@gmail.com, tel. +421 901 733 561

Golf Atletika Tenis Plávanie Florbal / hokej Fitness Cyklo In-line Fotbal
® Copyright 2016 PARK PLATES | design by Rendy | create by Weblife