SLOVENSKY | ENGLISH
Park Pilates
ŠtúdioNovinkyRozvrh Ponuka PartneriKontakt
 

Park Pilates

      FUNKČNÝ TRÉNING PRE ŠPORTOVCOV

Pre tých, ktorí chcú vyhrávať
Ak ste športovec, či už profesionálny, alebo rekreačný, je pravdepodobné, že vašou najväčšou snahou je neustále    zlepšovanie osobných výkonov. Funkčný tréning je vo svete bežnou súčasťou kvalitnej športovej prípravy. Je to prirodzený komplexný tréning, ktorý do činnosti zapája maximálne množstvo svalových skupín s cieľom dosiahnuť optimálnu adaptáciu organizmu pre špecifický šport alebo pohybovú aktivitu. Mozog, ktorý zodpovedá za svalovú činnosť, nevníma pohyb len ako individuálnu činnosť konkrétnej svalovej skupiny, ale ako komplex aktivít. Obrovským benefitom je rozsah pohybu vo všetkých jeho troch rovinách, čo vedie k vyššej svalovej rovnováhe, pomáha kĺbovej stabilite a výrazne prispieva k prevencii zranení pohybového aparátu. Hlavným cieľom je vysoká kondičná pripravenosť športovca (v rámci prirodzených pohybov ako sú beh, výskok, hod, trh, ťah, zdvih). Funkčný tréning zaradili do svojej športovej prípravy mnohí golfisti, tenisti, hokejisti, futbalisti, lyžiari, snoubordisti, atléti, kajakári ... Využíva širokú škálu tréningových prostriedkov (TRX Suspension Trainer, Flowin, BOSU, Reformer, Exo Chair, Pilates Roller, Fit lopta, Medicinball, Flexaband ...) pričom je dôraz kladený na ideálnu techniku - presnosť a optimálnu i maximálnu rýchlosť v rámci daného športu.

V našom štúdiu sa špecializujeme na Funkčný tréning s dôrazom na Core. Core je centrum tela tvorené hlbokými svalmi, ktorých najdôležitejšou funkciou je udržiavať stabilitu a rovnováhu tela ako celku. Tieto svaly udržujú vzpriamený postoj, podopierajú chrbticu, pomáhajú kontrolovať jednotlivé pohyby, prenášajú vynaloženú silu a energiu z tela na okolité prostredie a naopak. Vyrovnávajú výkyvy ťažiska tela, zvyšujú celkovú fyzickú silu, absorbujú značnú časť energie pri doskokoch a dopadoch a predovšetkým spevňujú chrbticu a chránia vnútorné orgány dutiny brušnej.

Jedným z dôvodov, prečo je takýto tréning pre športovcov prospešný, je aj to, že sa sústreďuje na zosúladenie a zlepšovanie správneho postoja pri aktívnom pohybe a zvyšuje celkovú stabilitu tela. Na rozdiel od silového tréningu, ktorý môže byť užitočný pri získavaní sily v jednotlivých svalových skupinách, sú pohyby vo Funkčnom tréningu vo všeobecnosti zložitejšie, a preto aktivujú vyšší počet svalových skupín v rámci jedného cvičenia. Bez ohľadu na jednotlivé druhy športu tak môžete súčasne zvýšiť svoju silu a zároveň minimalizovať riziko zranenia.

Ponúkame individuálnu aj skupinovú prípravu na základe potrieb daného športu. Program prípravy má za úlohu identifikovať limitujúce faktory športovca a pomôcť mu maximalizovať jeho výkonnosť v športovej hre s prihliadnutím na jeho špecifické individuálne a vekové zvláštnosti. 

 

TENIS
Aj sestry Williamsové, Martina Navrátilová, Andy Murray alebo Pat Cash majú vo svojom programe Core tréning. Ak hráte tenis alebo squash, môže sa u vás v dôsledku dlhodobého jednostranného pohybu vytvoriť svalová dysbalancia alebo preťaženie svalového a kostného aparátu, čo často vedie až k úrazom rôzneho rozsahu. Ide najmä o natiahnutia alebo natrhnutia svalov či šliach. Častým problémom sú poranenia chrbtice, predovšetkým jej drieková časť je pri nesprávne vedenom pohybe vystavená preťaženiu, ktoré vedie až k poškodeniu platničiek. Záklony a rotácie si vyžadujú pevné aj pružné chrbtové a brušné svalstvo. Funkčný tréning s dôrazom na Core sa zameriava na telo ako celok a jeho cieľom je obnovenie rovnováhy svalov a zlepšenie pohybových stereotypov.

PLÁVANIE
Aj jedna z najúspešnejších olympioničiek v histórii Jennie Thompson využívala okrem tradičnej kondičnej prípravy aj špeciálny Core tréning. Na dosiahnutie väčšej sily, razantnosti a lepšej koordinácie pohybu pri plávaní potrebujete posilniť hlboký stabilizačný systém. Cvičením na zariadení Pilates Reformer je možné napodobnením plaveckých pohybov dosiahnuť zlepšenie sily, pretože oproti vode je pohyb vedený proti odporu pružiny. Plávanie sa považuje vo všeobecnosti za šport s najmenším počtom zranení. Aj napriek tomu sa za najčastejšie zranenie považuje tzv. plavecké rameno, ktoré je spôsobené preťažením. Silové cvičenie a nadmerné preťažovanie môžu poranené rameno ešte viac dráždiť. V tomto prípade je vhodné zaradiť Core tréning do pravidelnej celkovej prípravy športovca, pretože je potrebné získať väčšiu pružnosť svalstva.

SNOUBORDING a LYŽOVANIE
Dostatočne stabilné centrum pomáha udržať dynamický, vyvážený postoj, ktorý je potrebný na bezpečné a efektívne lyžovanie alebo snoubordovanie. Silné centrum pomáha neutralizovať zvraty na svahu a dáva svalovému systému schopnosť spolupracovať, čo napomáha koordináciu pohybu a správne držanie tela. Core tréning posilňuje hlboké brušné svaly, a vytvára tak dostatočnú podporu panvy, čím sa zabezpečí silný, pružný a odolný svalový a kostný aparát. Práve táto stabilná podpora tela je nevyhnutná na úspešné zvládnutie zvratov na svahu.

FUTBAL
Vo Veľkej Británii, USA alebo Austrálii má čoraz viac futbalových klubov vo svojom kondičnom programe aj špeciálny Funkčný tréning  a Core tréning. Vo vrcholovom futbale je zvýšený nárok na rýchle prihrávky a zmeny smeru, a to často pri maximálnej rýchlosti. To je však možné a bezpečné iba pri pohybe, ktorý je iniciovaný z dostatočne silného a stabilného centra. Na základe štúdie vykonanej pod záštitou UEFA sa u hráčov vrcholového futbalu zistilo, že len 18 % hráčov bolo bez zranení a až 82 % hráčov utrpelo 1 a viac zranení. Splnil sa tak predpoklad, že najčastejším zranením boli lokálne svalové a väzivové či úponové pomliaždeniny, natiahnutia alebo natrhnutia. Druhým najčastejším boli zranenia členka a kolena. 52 % zranení bolo klasifikovaných ako mierne, 33 % ako stredné a 15 % ako ťažké. Prílišné preťaženie svalov je preto jedným z dôvodov, prečo je takýto tréning súčasťou prípravy futbalistov. Aj tu platí, že zraneniam je dobré predovšetkým predchádzať.

GOLF
Tiger Woods, Annika Sorrenstam a Rocco - všetci títo špičkoví golfisti majú Core tréning vo svojom kondičnom programe a výsledky sú zrejmé! Aké sú dôvody? Golfový úder je jednostranný a môže vytvoriť svalovú nerovnováhu vo vašom tele, čo spôsobuje preťaženie a bolesti predovšetkým v driekovej časti chrbtice. Core tréning vás naučí viesť úder z pevného centra tela a vyhnúť sa nepríjemným zraneniam. Ak máte posilniť centrum, je potrebné na jednej strane zvýšiť svoju pružnosť, získať viac stability v oblasti panvy, na druhej strane nadobudnúť vyváženie oboch strán tela. Tieto faktory rozhodujú o intenzite úderu a kvalite vašej hry.
Okrem toho, že je takýto tréning účinný pri zlepšení techniky hry, je nenahraditeľný aj pri predchádzaní zraneniam alebo pri opätovnom návrate športovca po úrazoch. V golfe ide najmä o zranenia zápästia, lakťa, ramenného kĺbu, ale aj o problémy s kolenami a bedrovou časťou chrbtice, ktoré sú zapríčinené nesprávnym pohybovými vzorcami, ktoré neboli predtým diagnostikované. Porovnávacia štúdia bežných a profesionálnych golfistov hovorí, že bežný hráč pri golfovom švihu vykonáva zbytočne extrémne pohyby a potom dochádza v krajných polohách pri rotácii trupu a končatín oveľa častejšie k zraneniam ako u profesionálov. Jednoducho povedané, nesprávna technika úderu spôsobuje zranenie. Zle naučený pohyb a jeho časté opakovanie speje k poškodeniu svalov, šliach a kĺbov.

FLORBAL A HOKEJ
Jedným z najväčších problémov súčasného vrcholového hokeja sú dnes svalové zranenia hráčov. Treba si uvedomiť, že hokejista trénuje od útleho veku vo vykrivenej polohe na stranu podľa toho, ako drží hokejku. Týmto dlhodobo prevládajúcim postojom dochádza k skráteniu určitých svalových skupín a, naopak, svaly na opačnej strane tela sú natiahnuté. Dochádza tak k ich oslabeniu, čo zväčšuje pravdepodobnosť možného zranenia. Preto je pre hokejistov nutné, aby boli v ich príprave začlenené aj kompenzačné cvičenia. Pre hokejistu je  ideálny Core tréning, pretože podporuje svalstvo na oboch stranách chrbta, tiež vnútorné hlboké svaly, ktoré pri správnej aktivácii tvoria najväčšiu podporu chrbtice. Bez kompenzačného cvičenia dochádza k veľkým bolestiam v oblasti drieku. Táto bolesť často prechádza až do pocitu stŕpnutia nohy a neschopnosti vykonávať pohyb. Tieto stavy sa často končia operáciou. Skúsenosti samotných vrcholových hokejistov dnes však ukazujú, že pod rukami odborníka je možné zmierňovať a hlavne predchádzať takýmto stavom. Druhým najčastejším zranením hokejistov je oblasť slabín, kde sa bolesť a rozsah zranenia môžu rozšíriť až do brušnej časti. Je nevyhnutné viesť hráčov k tomu, aby posilňovali brušné svalstvo a oblasť slabín nielen klasicky v posilňovni, ale aj špeciálne zostavenými cvikmi, ktoré aktivujú vyšší počet svalových skupín v rámci jedného cvičenia.

ATLETIKA
V záujme dosahovania hraničných individuálnych výkonov sú v atletike vysoké nároky na ekonomickosť a efektívnosť pohybov. Každá skupina atletických disciplín vyžaduje a rozvíja prevažne inú pohybovú schopnosť. Najväčšie nároky sú predovšetkým na rýchlosť, vytrvalosť a obratnosť. To však predpokladá extrémne zaťaženie kĺbov a svalov počas tréningu alebo pretekov. Najviac zranení je v atletike spôsobených najmä pretrénovaním alebo nesprávnou technikou jednotlivých disciplín. Opakované zaťaženie tej istej svalovej skupiny bez dostatočného času na regeneráciu či nevhodná forma pohybu vedú k mnohým zraneniam. Je potrebné, aby sa v príprave atléta venovala dostatočná pozornosť vhodne zvolenej regenerácii a cielenému cvičeniu, ktoré zabezpečí silný, pružný a odolný svalový a kostný aparát.

 

Golf Atletika Tenis Plávanie Florbal / hokej Fitness Cyklo In-line Fotbal
® Copyright 2016 PARK PLATES | design by Rendy | create by Weblife